Mobilförsäljningen relativt opåverkad

Under årets första 8 månader låg försäljningen på samma nivå som motsvarande period 2008. MTB (MobilTeleBranschen) förutspår att årets försäljning troligen kan överträffa förra årets 3,2 miljoner sålda mobiler.

Det är framförallt nya telefonmodeller med pekskärmar och bra kameror som lockar till nyköp. MTB tror även att mobiler med inbyggd GPS kommer att ersätta handburna GPS-mottagare på sikt.

Copyright © 2007-2016 Cyberix AB