Mobilt bredband och 3G-telefoner ökar kraftigt

Under första kvartalet 2007 såldes rekordmånga USB-modem och datakort för 3G, närmare bestämt 58860 stycken, vilket är en ökning med 145% jämfört med motsvarande period förra året. Totalt såldes 709535 mobiltelefoner under första kvartalet, varav 263795 3G-telefoner, en ökning på 14 respektive 121%. Sony Ericssons 3G-mobil W880i blev den mest sålda mobilen under perioden, även det ett tecken på att 3G är på framfart.

Dessutom väntas försäljningen av USB-modem och datakort under nuvarande kvartal slå alla rekord då mobilt bredband via 3G är ett populärt uppkopplingsalternativ i sommarstugan och för de som bor på landsbygden där andra bredbandsmöjligheter saknas. Att flera operatörer nu lanserar Turbo-3G bidrar också till ökningen. Uppgifterna kommer från IT Research.

Copyright © 2007-2016 Cyberix AB