Snabbare mobilt bredband från Tre

Med tekniken HSPA Evolved, även kallad HSPA+, kan Tre leverera mobilt bredband med hastigheten 21 Mbit/s genom abonnemanget 3Bredband Max. I praktiken beräknas maxhastigheten vara 16 Mbit/s ned och 4,6 Mbit/s upp. Den nya tekniken är i dagsläget tillgänglig i Stockholm, Göteborg, Malmö-Lund samt Karlskrona.

Hastigheten i HSPA Evolved-nätet kan ökas etappvis i framtiden. Nästa steg är 42, sedan 56 och slutligen 168 Mbit/s.

Copyright © 2007-2016 Cyberix AB