Tele2 och Telenor i 4G-samarbete

Egentligen heter tekniken LTE vilket står för ”Long Term Evolution”, men begreppet 4G används ofta då det handlar om nästa generationens mobilnät efter 3G. Det gemensamma nätbolaget, Net4Mobility, ägs till lika stora delar av Telenor och Tele2. Mobilnätet beräknas vara igång i slutet av 2010. Planen är att 99 procent av den svenska befolkningen ska kunna få en uppkoppling på upp till 80 Mbit/s år 2013, i storstäderna upp till 150 Mbit/s.

Med det nya nätet hoppas samarbetsparterna att kunna vinna nya kunder bland de som har trådbunden internetuppkoppling via telefonjacket. Man passar även på att utrusta basstationerna med 2G/GSM-teknik, vilket kommer att utöka GSM-täckningen med 30-50 procent jämfört med idag.

Även Telia ska bygga ett 4G/LTE-nät, dock på egen hand. Tre avvaktar och satsar nu på Turbo-3G (HSPA Evolved) som kan ge en uppkoppling på upp till 44 Mbit/s.

Copyright © 2007-2016 Cyberix AB