Tre dubblar hastigheten på Turbo-3G i sommar

Turbo 3GMobiloperatören Tre kommer med start under sommaren att erbjuda nästa generation av Turbo-3G som har en maximal nedladdningshastighet på 7,2 Mbps. Utbyggnaden börjar i Stockholm, där de centrala delarna ska vara klara till midsommar. Därefter fortsätter utbyggnaden i Storstockholm, Göteborg samt Malmö-Lund.

Maxhastigheten på Turbo-3G som i dagsläget finns i Storstockholm, Storgöteborg, Malmö, Linköping och Karlskrona ligger på 3,6 Mbps nedströms och 0,384 Mbps uppströms. Efter uppgraderingen till nästa generation av Turbo-3G blir hastigheterna för ned- och uppladdning 7,2 respektive 1,4 Mbps.

Kunder som redan har Tres datakort eller USB-modem för Turbo 3G kommer att kostnadsfritt kunna uppgradera dessa med ny mjukvara så att de klarar den snabbare nedladdningshastigheten. Detta gäller även Ericssons 3G-router W21. I samband med att Turbo3G 7,2 lanseras kommer Tre att sälja datakort och USB-modem som även klarar den snabbare uppladdningshastigheten.

Enligt Tre har efterfrågan på mobilt bredband visat sig vara större än man ursprungligen trodde, behovet finns både i städer och på landsbygden. De kommer att fortsätta med utbyggnaden av sitt nät för att så många som möjligt ska kunna få tillgång till snabbt mobilt bredband.

Copyright © 2007-2016 Cyberix AB