Mer 3G än GSM för första gången

Våren 2003 introducerades 3G-telefoner på den svenska marknaden av operatören Tre, men först nu 5 år senare har 3G gått om den äldre tekniken GSM. Under det första kvartalet 2008 såldes totalt 646585 mobiltelefoner, varav 337680 3G-telefoner. Det innebär att försäljningen av 3G-telefoner utgör 52% av den totala mobilmarknaden. Totalt har mobilförsäljningen dock minskat med 9% jämfört med motsvarade period förra året.
Uppgifterna kommer från IT Research.

Copyright © 2007-2016 Cyberix AB