Rekordförsäljning av mobilt bredband

Under andra kvartalet 2007 såldes rekordmånga USB-modem och datakort för 3G, närmare bestämt 87490 stycken, vilket är en ökning med 317% jämfört med motsvarande period förra året. Totalt såldes 830630 mobiltelefoner under andra kvartalet, varav 458200 GSM/2G-telefoner och 372430 3G-telefoner, vilket innebär att försäljningen av 3G-produkter (telefoner och USB-modem/datakort) blev större än 2G för första gången i Sverige. Sony Ericssons 3G-mobil W880i blev återigen den mest sålda mobilen.
Uppgifterna kommer från IT Research.

Copyright © 2007-2016 Cyberix AB