Svenskar köper nya mobiler trots finanskrisen

MTB (MobilTeleBranschen) meddelar att den svenska mobilförsäljningen under första kvartalet 2009 låg på samma nivå som motsvarande period året innan.

Konsumenterna visar fortsatt ett stort intresse för nya telefonmodeller, i synnerhet för musik- och kameramobiler samt modeller med pekskärm. Intresset för mobiler med inbyggd GPS väntas öka i takt med att nya positioneringstjänster lanseras. Två tredjedelar av de mobiler som säljs har stöd för 3G.

MTBs försäljningsprognos för helåret 2009 är oförändrad och beräknas uppgå till 3,1 miljoner mobiltelefoner.

Copyright © 2007-2016 Cyberix AB